VRIJWILLIGE AKTIE VAN 25 TOT EN MET 29 SEPTEMBER 2023

Het Walhalla wordt elke twee weken gratis bij iedereen in de bus gedaan. U blijft daarmee op de hoogte van de dorpsnieuwtjes en alle activiteiten bij de diverse clubs en organisaties. Een kleine groep bezorgers bezorgt heel trouw en zorgvuldig de Walhalla bij u. Zij krijgen hiervoor een vergoeding. Het drukken van het blad is niet gratis. De adverteerders zorgen voor inkomsten Dat is echter niet voldoende. De redactie en het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun bezigheden. Zonder de financiële steun van alle Wognummers kunnen wij het blad niet gratis aan iedereen blijven uitgeven.
Daarom vragen wij u een vrijwillige bijdrage, die u in de enveloppe kunt doen, die wordt gevoegd in de Walhalla van 22 september. Vrijwilligers van alle verenigingen/organisaties lopen volgende week, in de week van 25 tot en met 29 september een straat en halen de enveloppe bij u op.
Mochten zij u niet thuis treffen dan kunt u uw enveloppe afgeven bij een van de redactieleden (zie adressen hiernaast) of het bedrag overmaken op
NL 98 RABO 0371 6027 69 of bijgaande QR code scannen of een doorlopende machtiging opgeven, in de Walhalla van 22 september of elders op deze pagina.

Wij danken u voor uw bijdrage.

Bestuur Dorpsblad Walhalla

NB: u kunt natuurlijk ook nu nog uw bijdrage leveren!!

Scan de QR-code om € 20,00 te betalen voor Vrijwillige bijdrage Walhalla.
Gebruik de Camera App op je telefoon.
De QR-code is geldig tot 14 augustus 2025.

Steun Walhalla! Dank u wel voor uw bijdrage

U kunt ook uw vrijwillige bijdrage aan de Walhalla via een machtiging aan ons overmaken. In bijgaande link vindt u een machtigingsformulier. U kunt deze invullen en aan ons toesturen via de mail of langsbrengen bij een van de redactieleden (zie Walhalla of elders op deze site).

Klik hier voor het downloaden van het machtingsformulier