Werkformaten en advertentietarieven per 1 maart 2024.
Oplage: 2400 ex. Verschijning: tweewekelijks, prijs per uitgave.
Werkformaat: A5, druk in zwart-wit.

1/1 pagina(129×200 mm)€ 67,00 per plaatsing
3/4 pagina(129×141 mm)€ 58,00 per plaatsing
2/3 pagina(129×128 mm)€ 51,00 per plaatsing
1/2 pagina(129×98 mm)€ 40,00 per plaatsing
1/3 pagina(129×64 mm)€ 34,00 per plaatsing
1/4 pagina(129×47 mm)€ 26,00 per plaatsing
Stopper(129×23,5 mm)€ 12,00 per plaatsing

Dit zijn de tarieven voor een “losse” (eenmalige) advertentie. Het is ook mogelijk om “vast” te adverteren in Walhalla. In dat geval geeft de redactie bij een contractplaatsing van een half jaar 15% korting. Een contractplaatsing wil in dit geval zeggen dat uw advertentie een half jaar lang ongewijzigd iedere veertien dagen geplaatst zal worden.
Gedurende dit half jaar kan de advertentie niet worden gewijzigd of stopgezet, omdat de advertentiepagina’s allemaal voor een half jaar voorgedrukt worden. Dat is de reden waarom wij u een korting van 15% kunnen aanbieden. De facturering wordt verzorgd door onze penningmeester.

Let op: Starten met een vaste advertentie in Walhalla is alleen mogelijk voor aanvang van de nieuwe advertentieronde (voor 1 september en voor 1 maart).
Na deze datum betaalt u het reguliere tarief. Het is ook mogelijk om 1x per 2 of 4 weken te adverteren, tegen regulier tarief. Dit geeft het voordeel dat elke keer de inhoud kan worden aangepast.

Aanleveren van het materiaal bij voorkeur als bijlage in Word of PDF via kopij@dorpsbladwalhalla.nl ovv “advertentie”.
Vermeld hierbij:

  • Het gewenste formaat
  • Uw factuurgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)