Welkom op de website van Dorpsblad Walhalla, het dorpsblad voor en door Wognummers.

Walhalla staat voor: Wognums Allerlei van Lezenswaardige Humoristische Actualiteiten Leuteraire Letterkunsten en Activiteiten

U vindt hier allerlei informatie, van het jaarverslag tot en met de advertentiekosten.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met de redactie via kopij@dorpsbladwalhalla.nl

Lees hier meer over het uitgaveschema

Redactioneel Walhalla nr. 15

Beste lezers van ‘Uw’ Walhalla,
U vindt in deze Walhalla de enveloppe voor de Halfjaarlijkse Actie.
Voor de nieuwe Wognummers onder u, leg ik uit hoe dit zit.
Het Walhalla wordt elke twee weken gratis bij iedereen in de bus gedaan. U blijft daarmee op de
hoogte van de dorpsnieuwtjes en alle activiteiten bij de diverse clubs en organisaties.
Een kleine groep bezorgers bezorgt heel trouw en zorgvuldig de Walhalla bij u. Zij krijgen hiervoor
een vergoeding. Het drukken van het blad is niet gratis. De adverteerders zorgen voor inkomsten Dat
is echter niet voldoende. De redactie en het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun
bezigheden.
Zonder de financiële steun van alle Wognummers kunnen wij het blad niet gratis aan iedereen blijven
uitgeven. Daarom vragen wij u een bijdrage, die u in bijgevoegde enveloppe kunt doen. Vrijwilligers
van alle verenigingen lopen volgende week, in de week van 8 april tot en met 13 april een straat en
halen de enveloppe bij u op. Mochten zij u niet thuis treffen dan kunt u uw enveloppe afgeven bij een
van de redactieleden (zie adressen hiernaast) of het bedrag overmaken op
NL 98 RABO 0371 6027 69 of bijgaande QR code scannen of een doorlopende machtiging opgeven,
zie elders in dit blad.
Wij danken u voor uw bijdrage.
Bestuur Dorpsblad Walhalla