De stichting draagt de naam: Stichting Dorpsblad Wallhalla.

De stichting is gevestigd te Wognum en opgericht op 19 augustus 1998.

De stichting heeft ten doel:

Het regelmatig laten verschijnen van een dorpsblad in de dorpskern Wognum, zonder winstoogmerk en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van vrienden (donateurs) die bereid zijn gedurende langere of korte tijd een financiële bijdrage te leveren, alsmede het anderszins verwerven van fondsen, waaronder het aanvaarden van advertentiebijdragen, giften, legaten en erfenissen, en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan dienstbaar kan zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De akte is opgemaakt bij het notariskantoor in Obdam op 19 augustus 1998 en door het toenmalig bestuur en de notaris ondertekend.

Het bestuur bestaat uit vier bestuurders:

  • Anje Schreuder – Licht, voorzitter;
  • Berthe van Engen – Buur, secretaris;
  • Piet Borst, penningmeester;
  • Petra Dekker – Kraakman, bestuurslid.
  1.